‘Wat mijn zusje heeft meegemaakt, mag niemand overkomen.’

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (VvEE) wordt bestuurd door vrijwilligers, onder wie Hans de Haan (68). Na een tragische gebeurtenis in zijn familie werd hij vriend én penningmeester.

“Mijn jongste zus Marijke kreeg in december 2013 een ernstig herseninfarct. Na zes maanden intensief revalideren mocht ze naar huis: halfzijdig verlamd en met volledige afasie, waardoor ze niet meer kon praten. Zo wilde ze niet leven, besloot ze. Met de huisarts werd de datum voor de euthanasie afgesproken, 10 juni 2014, en ze nam afscheid van familie en vrienden. Toen puntje bij paaltje kwam trok de dokter zich terug. Bij nader inzien was hij toch niet overtuigd dat er geen sprake van een depressie was, zei hij. De euthanasie ging niet door en twee dagen later stopte Marijke met eten en drinken. Na tien dagen overleed ze.”

‘Toen puntje bij paaltje kwam trok de dokter zich terug.’

De gebeurtenis was voor Hans de Haan, fiscalist en voormalig universitair docent belastingrecht, aanleiding om vriend te worden van Expertisecentrum Euthanasie. “Ik ben er zelf totaal niet mee bezig, euthanasie is voor mij niet vanzelfsprekend, maar ik vind dat euthanasiezorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wat mijn zusje heeft meegemaakt, mag niemand overkomen.”

Sinds 2018 is hij penningmeester van de stichting Vrienden voor Expertisecentrum Euthanasie. “Met veel genoegen. Het is interessant en dankbaar werk. De projecten die we financieren leveren duidelijk resultaat op.” Zorgen zijn er ook. De financiële situatie van de stichting is weliswaar gezond, maar het aantal vrienden neemt af. “Het afgelopen jaar zijn 864 vrienden overleden, vermoedelijk ook door corona. Vrienden zijn nodig voor de continuïteit van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, en dus voor het expertisecentrum.” Helpt u ons om nieuwe vrienden te vinden? Vertel uw vrienden, familie en kennissen over ons werk.

Tip van de penningmeester

Met een periodieke gift is uw donatie aan de stichting VvEE volledig aftrekbaar, zonder dat er sprake is van een niet aftrekbare drempel. Uw gift moet een looptijd hebben van ten minste vijf jaar; u mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt en er geldt geen minimumbedrag. Ook als u jaarlijks vijfentwintig euro overmaakt kunt u profiteren van de fiscale voordelen van een periodieke gift.

Heeft u een vraag over doneren? Hans de Haan beantwoordt u graag. Stuur een e-mail naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl.

 

Tekst: Elke Swart | Foto: Martijn Beekman © Expertisecentrum Euthanasie