Waarom werkt Kit Vanmechelen voor het expertisecentrum?

Om de wachttijd voor patiënten met psychisch lijden te verminderen is Expertisecentrum Euthanasie een wervings- en bewustwordingscampagne in medische tijdschriften gestart. In een van de advertenties vertelt Kit Vanmechelen (57) waarom zij voor Expertisecentrum Euthanasie werkt. “Praten over wat iemand het meest bezighoudt, daarvoor ben ik psychiater geworden.”

Van collega’s hoort ze vaak: Poeh, euthanasiezorg als structurele klus, dat is toch emotioneel niet vol te houden? Daar vergissen ze zich in, zegt Kit Vanmechelen. “Het is niet gemakkelijk, maar het geeft ook energie, omdat een euthanasietraject altijd een mooi, waardevol en heel intiem proces is. Daarom doe ik dit werk graag. Ik ben ook consulent. Laatst heb ik een huisarts geholpen met een euthanasieverzoek van een psychiatrisch patiënt die in de GGZ geen gehoor vond. Op een zeker moment besloot de huisarts om het zelf te doen, met steun en begeleiding van Expertisecentrum Euthanasie.”

‘Een mooi, waardevol en heel intiem proces.’

Context

“Het expertisecentrum heeft de euthanasiezorg goed georganiseerd, met intervisies en multidisciplinair overleggen. Ik kan altijd terecht bij mijn collega’s en met mijn patiënten kan ik zo lang en zo vaak als ik wil praten over dat wat hen het meest bezighoudt. Trajecten duren maanden, niet zelden jaren. Ik vind het een uitdaging om tot iets te komen waarbij een heel aantal mensen -de huisarts, behandelaars, familieleden- het proces mee kunnen lopen en er uiteindelijk vrede mee hebben. Als dat lukt, en dat is vaak het geval, word ik daar heel blij van. Ik verleen geen euthanasie aan iemand wiens context ik niet goed heb leren kennen.”

Meer collega’s voor Kit

De wervings- en bewustwordings – campagne psychiatrie wordt mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (VvEE). De campagne, die onderdeel uitmaakt van het Plan van aanpak wachtlijst psychiatrie, bestaat uit advertenties en advertorials in medische tijdschriften zoals het vakblad De Psychiater. Behalve psychiaters werven, wil het expertisecentrum de bewustwording onder behandelaren vergroten. Veel psychiaters zijn onbekend met het werk van Expertisecentrum Euthanasie. Ze weten bijvoorbeeld niet dat ze er ook terecht kunnen voor advies en begeleiding. Het expertisecentrum ziet de samenwerking met psychiaters en GGZ-instellingen als prioriteit. Doel: meer verzoeken worden door de eigen behandelaar, binnen de instelling, opgepakt, indien gewenst met begeleiding van het expertisecentrum.

Veel psychiaters zijn onbekend met het werk van het centrum.


Cruciaal

Vorig jaar ontving het expertisecentrum 708 euthanasieverzoeken van hulpvragers met een psychische stoornis en werd 88 keer euthanasie op basis van psychiatrie verleend. Expertisecentrum Euthanasie heeft een tekort aan psychiaters; hierdoor is de wachttijd voor hulpvragers met een psychische stoornis opgelopen tot twee jaar. Uit de dossierstudie psychiatrie van Expertisecentrum Euthanasie blijkt dat het in behandeling nemen van euthanasieverzoeken patiënten vaak aanknopingspunten geeft om toch voor het leven te kunnen kiezen. Bewustwording onder GGZbehandelaren over de meerwaarde van het open gesprek over de euthanasiewens is cruciaal.