Vriendenbijeenkomsten

Vriendenbijeenkomsten 2024

Binnenkort komen hier de exacte datums en locaties voor 2024 te staan.

Evaluatie vriendenbijeenkomsten 2023
Ook in 2023 werden de Vriendenbijeenkomsten goed bezocht en gewaardeerd. Bezoekers gaven hoge cijfers, gemiddeld zelfs een 9. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.

Er was ook ruimte voor feedback. Veel vrienden verwoordden de wens voor een bijeenkomst dichterbij huis; Driebergen ligt weliswaar centraal, maar vanuit Groningen, Limburg of Zeeland blijft het een hele reis. Daarnaast werd duidelijk dat de behoefte aan informatie over euthanasie bij dementie en bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen groot is. Daarom staan deze thema’s in 2024 centraal tijdens vier regionale bijeenkomsten verdeeld over het land.

‘Goed georganiseerd. Indrukwekkend.’

Het onderwerp nalatenschappen vond men over het algemeen interessant maar moet wel apart worden aangeboden, zodat vrienden zich hier desgewenst voor kunnen aanmelden. Natuurlijk gaan we kijken hoe we dit kunnen realiseren. Tot slot werd de bijeenkomst Euthanasie bij psychisch lijden goed ontvangen. Omdat hier veel aandacht voor is binnen Expertisecentrum Euthanasie kan dit onderwerp ook in 2024 niet ontbreken.

Hieronder kunt u eerdere bijeenkomsten online terug kijken.