Even mailen met…Brenda Ott

Als huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde houdt Brenda Ott zich veel bezig met het levenseinde. De proactieve zorgplanning in Nederland moet beter, vindt ze.

“Het artikel Gun patiënt zijn einde, geschreven door een ambulancechauffeur, raakte mij jaren geleden in het hart. Ik werd me bewust van het belang van het voeren van een gesprek met mijn patiënten over hun behandelwensen en het belang om zo’n gesprek proactief te voeren. Bijvoorbeeld tijdens visites die ik bracht aan kwetsbare ouderen. Het viel me op hoe fijn deze ouderen het vonden als ik erover begon. Maar ik merkte ook hoe nuttig het was om als huisarts te weten wat voor iemand belangrijk is en wat de wensen zijn met betrekking tot het levenseinde. Ook stel ik de vraag: “Wie mag er voor u spreken als u het niet meer kunt?”.

Het is voor (huis)artsen belangrijk om te weten wie de wettelijk vertegenwoordiger is en om die gegevens ook vast te leggen in het medische dossier. Ik stimuleer mensen om hun wensen te bespreken met hun naasten. Ook met patiënten die een beginnende dementie hebben voer ik gesprekken over hun behandelwensen. Het gaat erom dat je dingen bespreekt en vastlegt voor het moment dat je niet meer zelf ter zake wilsbekwaam bent. Inmiddels maken steeds meer zeventigplussers in mijn praktijk een afspraak voor een gesprek over behandelwensen. Ter voorbereiding raad ik ze de webpagina op Thuisarts aan. Mensen schromen vaak een afspraak te maken omdat ze denken dat wij huisartsen het zo al druk hebben. Maar omdat begeleiding bij sterven een belangrijke taak voor ons is, hechten wij veel waarde aan deze gesprekken over het levenseinde.”