De zorgvuldigheidseisen, welke zijn dat precies?

In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl), veelal de Euthanasiewet genoemd, staan zes ‘zorgvuldigheidseisen’ waaraan de arts moet voldoen als hij euthanasie wil verlenen. Welke eisen zijn dat?

1. Vrijwillig en weloverwogen verzoek

De arts moet ervan overtuigd zijn dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is. Er mag dus geen sprake zijn van druk door familie of anderen. Het verzoek mag ook geen opwelling zijn. De patiënt moet wilsbekwaam zijn of een duidelijke wilsverklaring hebben. Een schriftelijke wilsverklaring kan in de plaats komen van een mondeling verzoek, maar ook dan moet aan alle zorgvuldigheidseisen worden voldaan.

2. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De arts moet ervan overtuigd zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Er mogen geen reële – en voor de patiënt redelijke – behandelopties zijn. Ondraaglijk lijden is voor iedereen anders, afhankelijk van bijvoorbeeld iemands levens- en ziektegeschiedenis en persoonlijkheid, maar het moet voor de arts invoelbaar zijn dat het lijden voor de patiënt niet (meer) te dragen is.

3. Informeren over de vooruitzichten

De arts moet de patiënt voorlichten over de medische situatie en de vooruitzichten.

4. Geen redelijke andere oplossing

De arts moet onderzoeken of er andere manieren zijn om het lijden te verminderen. Dit betekent niet dat de patiënt alle mogelijke behandelopties moet proberen. Wel moeten zij de voordelen en nadelen van eventuele behandelopties nauwkeurig tegen elkaar afwegen.

5. Raadplegen onafhankelijke arts

De arts moet minstens één onafhankelijke arts raadplegen, die moet beoordelen of er is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.

6. Medisch zorgvuldige uitvoering

De arts moet de euthanasie (of hulp bij zelfdoding) op een medisch zorgvuldige manier uitvoeren. Artsen en apothekers hebben de richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ gemaakt. In deze richtlijn staan eisen hoe artsen euthanasie en hulp bij zelfdoding moeten uitvoeren.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over euthanasiezorg? Stuur een e-mail naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl. U krijgt altijd antwoord. Als uw vraag voor meer lezers relevant is, wordt uw vraag mogelijk ook in de nieuwsbrief Vrienden voor het leven behandeld.