Waarom werkt Kit Vanmechelen voor het expertisecentrum?

Om de wachttijd voor patiënten met psychisch lijden te verminderen is Expertisecentrum Euthanasie een wervings- en bewustwordingscampagne in medische tijdschriften gestart. In een van de advertenties vertelt Kit Vanmechelen (57) waarom zij voor Expertisecentrum Euthanasie werkt. “Praten over wat iemand het meest bezighoudt, daarvoor ben ik psychiater geworden.”

Lees verder

Vriendennieuws

Webinar ‘Euthanasie bij psychiatrie’

Even mailen met…Brenda Ott

Als huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde houdt Brenda Ott zich veel bezig met het levenseinde. De proactieve zorgplanning in Nederland moet beter, vindt ze. “Het artikel Gun patiënt zijn einde, geschreven door een ambulancechauffeur, raakte mij jaren geleden in het hart.

‘De consulent is onmisbaar in de huidige euthanasiepraktijk.’

Met steun van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie introduceerde het expertisecentrum in 2015 de consulent euthanasie.

‘Wat mijn zusje heeft meegemaakt, mag niemand overkomen.’

“Mijn jongste zus Marijke kreeg in december 2013 een ernstig herseninfarct. Na zes maanden intensief revalideren mocht ze naar huis: halfzijdig verlamd en met volledige afasie, waardoor ze niet meer kon praten. Zo wilde ze niet leven, besloot ze. Met de huisarts werd de datum voor de euthanasie afgesproken, 10 juni 2014, en ze nam afscheid van familie en vrienden. Toen puntje bij paaltje kwam trok de dokter zich terug.

Even mailen met…Jacob Kohnstamm

  Begin dit jaar nam Jacob Kohnstamm (71) afscheid als coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Hoe kijkt hij naar de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)?   “Bij de totstandkoming van de wet werd

Vrienden enthousiast over webinars

De coronamaatregelen dwongen de stichting VvEE vorig jaar tot het schrappen van fysieke vriendenbijeenkomsten. In plaats daarvan hebben we digitale bijeenkomsten georganiseerd.

Columns

Breekbaar
Ik was alleen, het was een verkennend gesprek. Ik stond voor de deur en ik zag haar gluren. Klein wijffie, negenentachtig, mooie kleurige rok. Ik moest vooral gaan zitten, misschien wilde ik iets drinken? Ze zat tegenover me. Ik op de rode leren bank pal naast een overladen boekenkast met titels die ik zelf ook in de kast had staan
Lees verder
Meer Columns

Blijf op de hoogte met onze vriendennieuwsbrief

Ontvang 3 keer per jaar de nieuwsbrief 'vrienden voor het leven' in uw mailbox