Vertrouwenspersoon (m/v)

Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Zorgvuldig en zorgzaam zijn ook kernwaarden die we intern hanteren. Daar hoort een (sociaal) veilig en gezond werkklimaat bij.

Onze ambulante medewerkers werken vanuit huis en wonen verspreid over heel Nederland (ca. 160 medewerkers); een kleinere groep medewerkers (ca. 30) werkt op kantoor. Soms hebben deze medewerkers behoefte aan een onafhankelijk luisterend oor, advies of bijstand. Voor die situaties en voor het bijdragen aan een veilig en gezond werkklimaat zijn wij op zoek naar een onafhankelijke:

Vertrouwenspersoon

freelance

Wat ga je doen?

De vertrouwenspersoon fungeert als opvang en eerste aanspreekpunt voor medewerkers die iets willen melden, behoefte hebben aan een luisterend oor of daadwerkelijk bijstand nodig hebben bij bijvoorbeeld een werk gerelateerd conflict. Als een melding van een medewerker de rol van de vertrouwenspersoon overstijgt, dan verwijst hij/zij door naar een professionele hulpverlener. Indien nodig biedt de vertrouwenspersoon nazorg aan medewerkers. Verder introduceert de vertrouwenspersoon zichzelf en zijn/haar rol actief binnen de organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het preventief geven van voorlichting over grensoverschrijdend gedrag.

Ook ondersteunt en begeleidt de vertrouwenspersoon het management bij het bewustmaken van hun teams van gewenste omgangsvormen en informeert en adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur, management en OR over trends, signalen, soort meldingen, frequentie en thema’s die binnen de organisatie spelen.

Wat vragen wij van jou?

  • Affiniteit met de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie;
  • In staat zich te conformeren en te committeren aan het beleid binnen Expertisecentrum Euthanasie;
  • HBO werk- en denkniveau; een afgeronde opleiding tot Vertrouwenspersoon;
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder de Arbowet en klachtenprocedures;
  • Kennis van sociale verschijningsvormen zoals discriminatie, geweld en agressie, pesten (seksuele) intimidatie;
  • Goede computervaardigheden;
  • Actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Standplaats

In je functie als vertrouwenspersoon werk je op oproepbasis vanuit huis. Indien nodig reis je af naar een locatie voor het voeren van gesprekken of overleg.

Wat kunnen wij jou bieden?

Je komt te werken in een professionele organisatie met een prettige sfeer. Binnen onze organisatie is reeds een vertrouwenspersoon aangesteld. Je komt naast deze persoon te werken in dezelfde functie. In verband met de onvoorspelbaarheid van de benodigde inzet, bieden wij een Overeenkomst van Opdracht aan (freelance) met een uurtarief van € 67,75 (peildatum 1 januari 2021).

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV én motivatiebrief graag uiterlijk 7 april 2021. Je kunt deze per e-mail sturen naar werken@expertisecentrumeuthanasie.nl. Voor meer informatie kun je tevens via bovenstaand mailadres contact opnemen.