Regiomanager Zuid (m/v)

In Nederland is euthanasie bij Wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Expertisecentrum Euthanasie is in de afgelopen paar jaar hard gegroeid. En in de loop van de tijd is bij veel medewerkers het gevoel ontstaan dat de afstand tussen de medewerkers in het veld en het management bij Bureau Den Haag groter is geworden. Uit de medewerkerstevredenheidsonderzoeken 2017 en 2019 en via andere kanalen kwam naar voren dat er een groeiende behoefte is om deze gevoelde afstand tussen beide te verkleinen. Er is behoefte aan wederzijdse verbinding, een aanspreekpunt in de buurt en vooral ook aan een structuur waarbij de vertrouwde sfeer van een kleine groep mensen gewaarborgd blijft; een sfeer en een structuur die het mogelijk maakt om elkaar te leren kennen en feedback te vragen en te geven. Drie regiomanagers hebben deze taak nu op zich genomen waarbij iedere regiomanager verantwoordelijk is voor een derde van het aantal ambulante medewerkers. De regio indeling is als volgt: Noord-Oost, Zuid en West. Voor regio Zuid ontstaat per 1 januari 2020 een vacature. Regio Zuid omvat Rotterdam, Zeeland, Brabant en Limburg.

Regiomanager Zuid (m/v)

24 uur

Je bent verantwoordelijk voor:

 • het realiseren van een bestendige structuur voor evaluatie en monitoring van het functioneren van de individuele medewerkers in de ambulante teams;
 • continue en actuele informatieverstrekking aan de ambulante medewerkers met betrekking tot visie, strategie en beleid van Expertisecentrum Euthanasie;
 • continue en tijdige terugkoppeling aan de manager patiëntenzorg, alsmede proactief adviseren van de manager patiëntenzorg, met betrekking tot voorgaande;
 • het maken van jaarlijkse afspraken met ambulante medewerkers over het aantal te werken uren volgens onze jaarurenregeling.

Wat ga je doen?

 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers in de regio bij vragen over onze zorgprocessen;
 • Actief begeleiden van nieuwe collega’s, waaronder optreden als persoonlijke mentor/coach gedurende de inwerkperiode;
 • Zorgdragen voor opvolging en uitvoering van het inwerkprogramma (zoals het maken van afspraken voor kennismakingsgesprekken, tussentijdse evaluaties en verslaglegging);
 • Opstellen van de criteria en doelstellingen ten aanzien van het functioneren van individuele medewerkers, in samenwerking met de manager patiëntenzorg, adviseur kwaliteit & veiligheid en P&O;
 • Voeren van individuele gesprekken met alle medewerkers in de regio volgens aangeleverd format en schema, teneinde het functioneren te evalueren;
 • Maken en aanleveren van verslagen van deze gesprekken aan de manager patiëntenzorg;
 • Organiseren van 4 regiobijeenkomsten per jaar voor alle medewerkers in de toegewezen regio. In het plenaire gedeelte samen met een medisch manager de presentatie verzorgen, alsmede verslag uitbrengen van de eventuele opgehaalde input aan de manager patiëntenzorg;
 • Opstellen van management rapportages op verzoek en op eigen initiatief, ten behoeve van overdracht van relevante kennis, data en inzichten;
 • Op verzoek en op eigen initiatief doen van voorstellen aan de patiëntenzorg en overige belanghebbenden in de organisatie over de mogelijkheden tot (continue) verbetering van processen;
 • Bewaken van de integriteit van gegevens/informatie met betrekking tot individuele medewerkers conform het privacy-beleid van de organisatie.

Wat vragen we van jou?

 • Affiniteit met de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie;
 • Ten minste HBO werk- en denkniveau, Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Ervaring met aansturing van/leidinggeven aan (zorg)professionals;
 • Sterke communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen;
 • Bewezen vaardigheden qua samenwerking in een multidisciplinair teamverband;
 • In staat om in hoge mate autonoom te functioneren;
 • Hoge mate van organisatiesensitiviteit;
 • Bruggenbouwer, in staat om te verbinden en daar ook plezier en voldoening uit halen;
 • Initiatiefrijk en onafhankelijk;
 • Besluitvaardig en doortastend;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Goede proces- en verandermanagementvaardigheden;
 • Goede computervaardigheden;
 • Actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat kunnen wij jou bieden?

Een veelzijdige functie bij een professionele organisatie met een prettige werksfeer.

De werkzaamheden zullen grotendeels, vanuit huis, in regio Zuid ingevuld worden. Gemiddeld één dag per week heb je overleg met collega regiomanagers en de manager Patiëntenzorg in Den Haag of Utrecht.

Het jaarsalaris is afhankelijk van de werkervaring van de kandidaat maar zal liggen tussen de € 57.000,- en 84.000,- bruto op basis van een 36-urige werkweek.

Daarnaast hebben wij nog een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto.

In eerste instantie bieden we een contract aan voor 6 maanden. Bij wederzijdse tevredenheid volgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wil je meer weten over Expertisecentrum Euthanasie, raadpleeg dan onze website: www.expertisecentrumeuthanasie.nl.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag per e-mail vóór 24 januari 2020 p/a werken@expertisecentrumeuthanasie.nl met in de onderwerpregel je naam + de vermelding “sollicitatie regiomanager zuid”. Voor vragen over deze functie neem je contact op met Marc Mulders: m.mulders@expertisecentrumeuthanasie.nl.

De volledige selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken en een assessment. De gesprekken worden gepland in de eerste helft van februari 2020 en het assessment in de 2e helft van februari 2020.