Medisch Manager

In Nederland is euthanasie bij Wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie levert op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Medisch Manager 

28-32  uur
i.c.m. een dienstverband als ambulant arts (4-8 uur)

Om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen waarborgen is het hebben van een goed op elkaar ingespeeld team van medisch managers met voldoende capaciteit van cruciaal belang. In verband met de toenemende (complexiteit van) hulpvragen van patiënten zijn wij op zoek naar een arts die het team van medisch managers komt versterken.

Waar bevindt zich het team?

Het team van medisch managers valt onder de manager patiëntenzorg. Je staat als medisch manager inhoudelijk voor de hoge kwaliteit van zorgverlening die door de ambulante medewerkers  van Expertisecentrum Euthanasie aan haar hulpvragers wordt geboden en helpt deze kwaliteit continu te optimaliseren. Om voeling te houden met de euthanasiepraktijk, ben je naast deze functie tevens werkzaam als ambulant arts bij Expertisecentrum Euthanasie.

Wat ga je doen?

In de functie van medisch manager stem je de werkwijze van Expertisecentrum Euthanasie af met ambulante teams en de afdelingen casemanagement en medische administratie om de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze zorgverlening te waarborgen. Dat doe je o.a. door beschikbaar te zijn voor intercollegiaal overleg (bellijn) voor artsen die vragen hebben over een patiënt met een euthanasieverzoek. Je bent degene die, samen met collega’s, direct na aanmelding van een euthanasieverzoek bij Expertisecentrum Euthanasie, contact zoekt met de desbetreffende behandelaars, met als doel de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en zo nodig het medisch dossier compleet te maken. Je bent aanspreekpunt voor artsen van Expertisecentrum Euthanasie en je staat collega’s met raad en daad bij, om hun deskundigheid in het zorgproces te bevorderen.

Als medisch manager organiseer je de momenten van multidisciplinair overleg (MDO) en zit je deze vergaderingen voor. Vanuit deze taak heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in het bereiken van maximale zorgvuldigheid in onze zorgverleningspraktijk. Het honoreren of afwijzen van een hulpvraag door onze ambulante teams, kan niet zonder betrokkenheid van de medisch manager. Je beoordeelt daarnaast zelfstandig casuïstiek die niet vragen oproepend is (waar geen MDO voor wordt georganiseerd). Je draagt zorg voor een up-to-date patiëntendossier en rapportagesysteem. Je behandelt indien nodig medische inhoudelijke onderwerpen op onze regiobijeenkomsten en vervult bij toerbeurt de bereikbaarheidsdiensten in de avond- en weekenduren. Je bestudeert RTE verslagen om verdere kennis op te doen van de euthanasiepraktijk en voelt je verantwoordelijk om deze kennis te helpen verspreiden in de organisatie.

Tot slot voorziet de medisch manager de adviseur Kwaliteit & Veiligheid van input ten behoeve van de ontwikkeling en het beheren van het kwaliteitssysteem van de zorgprocessen.

Wie ben jij?

Met natuurlijk overwicht geef je sturing aan hoog opgeleide (zorg)professionals en ben je in staat om afhankelijk van de situatie, de juiste toon te kiezen. Je enthousiasmeert, verbindt en draagt de waarden zorgvuldigheid en zorgzaamheid van Expertisecentrum Euthanasie uit naar patiënten en naar collega’s.

Uiteraard is een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen van belang in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden rondom euthanasie. Je beschikt over analytisch vermogen en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het is een vereiste dat je naast de functie van Medisch Manager beschikbaar bent als ambulant arts bij Expertisecentrum Euthanasie voor ca. 4 tot 8 uur per week.  Je hebt ruime en relevante  werkervaring als arts vanwege de complexiteit en diversiteit van medische vraagstukken. Je bent professioneel, discreet, integer, proactief en daadkrachtig. Je hebt lef. Je hebt bijzondere affiniteit met het gedachtegoed en de doelstelling van Expertisecentrum Euthanasie. Je beschikt over een geldige BIG-registratie als arts voor een periode van ten minste 4 jaar, of bent in staat om aan de eisen van herregistratie te voldoen.

Wat wij bieden

Een veelzijdige functie bij een professionele organisatie met een prettige werksfeer. We bieden in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan voor een periode van negen maanden waarna een aansluitend contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort.

Het salaris bedraagt € 8.272,– bruto per maand op basis van 36 uur, exclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (salarisniveau 1 januari 2021).  Wij dragen zorg voor een gedegen opleidings- en inwerkperiode.

Standplaats

Expertisecentrum Euthanasie kantoor Den Haag met de mogelijkheid deels vanuit huis te werken.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag zo spoedig mogelijk. Je kunt deze per e-mail sturen naar werken@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  één van de medisch managers: medisch.management@expertisecentrumeuthanasie.nl,  telefoon 070 8209 275 of met de adviseur personeel en organisatie: personeel.organisatie@expertisecentrumeuthanasie.nl., telefoon 070 8209 278.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.