Medisch Manager (m/v)

In Nederland is euthanasie bij Wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Medisch Manager (m/v)

24-32  uur

Om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen waarborgen is het hebben van een goed op elkaar ingespeeld team van medisch managers met voldoende capaciteit van cruciaal belang. In verband met de toenemende hulpvragen van patiënten zijn wij op zoek naar een arts die het team van medisch managers komt versterken.

Waar bevindt zich het team?

Het team van medisch managers valt onder de manager patiëntenzorg. Daar waar de manager patiëntenzorg verantwoordelijk is voor het procesmatig goede verloop van onze zorgverlening, ben je als medisch manager inhoudelijk verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van zorgverlening die door de ambulante medewerkers  van Expertisecentrum Euthanasie aan haar hulpvragers wordt geboden. Om voeling te houden met de euthanasiepraktijk, ben je naast deze functie tevens beschikbaar als ambulant arts bij Expertisecentrum Euthanasie.

Wat ga je doen?

In de functie van medisch manager stem je de werkwijze af met ambulante teams en de afdelingen casemanagement en medische administratie om de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze zorgverlening te waarborgen. Dat doe je o.a. door aanspreekpunt te zijn en deskundigheid van de collegae in het zorgproces te bevorderen. Als medisch manager organiseer je de momenten van multidisciplinair overleg (MDO) en zit je deze vergaderingen voor. Vanuit deze taak heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in het bereiken van maximale zorgvuldigheid in onze zorgverleningspraktijk. Het honoreren of afwijzen van een hulpvraag door onze ambulante teams, kan niet zonder betrokkenheid van de medisch manager.

Verder ben je degene die direct na aanmelding van een hulpvrager, contact zoekt met de desbetreffende behandelaars met als doel de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en zo nodig het medisch dossier compleet te maken. Je draagt zorg voor een up-to-date patiëntendossier en rapportagesysteem. Naast aanspreekpunt voor interne collega’s ben je beschikbaar als expert voor collega’s uit het land.  Je behandelt indien nodig medische inhoudelijke onderwerpen op onze regiobijeenkomsten en vervult bij toerbeurt de bereikbaarheidsdiensten in de avond- en weekenduren.

Tot slot voorziet de medisch manager de adviseur Kwaliteit & Veiligheid van input ten behoeve van de ontwikkeling en het beheren van het kwaliteitssysteem van de zorgprocessen.

Wie ben jij?

Met natuurlijk overwicht geef je sturing aan hoog opgeleide (zorg)professionals en ben je in staat om afhankelijk van de situatie, de juiste toon te kiezen. Je enthousiasmeert, verbindt en draagt de waarden van Expertisecentrum Euthanasie uit: transparantie, zorgvuldigheid, integriteit, kwaliteit, samenwerking en legaliteit.

Uiteraard is een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen van belang in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden rondom euthanasie. Je beschikt over analytisch vermogen en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het is een vereiste dat je naast de functie van Medisch Manager beschikbaar bent als ambulant arts bij Expertisecentrum Euthanasie voor ca. 4 tot 8 uur per week. Je hebt ruime en relevante  werkervaring als arts vanwege de complexiteit en diversiteit van medische vraagstukken. Je bent professioneel, discreet, integer, proactief en daadkrachtig. Je hebt bijzondere affiniteit met het gedachtegoed en de doelstelling van Expertisecentrum Euthanasie. Je beschikt over een geldige BIG-registratie als arts voor een periode van ten minste 4 jaar, of bent in staat om aan de eisen van herregistratie te voldoen.

Wat wij bieden

Een veelzijdige functie bij een professionele organisatie met een prettige werksfeer. We bieden in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan voor een periode van negen maanden waarna een aansluitend contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort. Het salaris bedraagt € 7.478,– bruto per maand op basis van 36 uur, exclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij dragen zorg voor een gedegen opleidings- en inwerkperiode.

Standplaats

Expertisecentrum Euthanasie kantoor Den Haag met de mogelijkheid deels vanuit huis of de locatie in Utrecht te werken.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag zo spoedig mogelijk maar vóór 1 maart 2020. Je kunt deze per e-mail sturen naar werken@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Marc Mulders (manager patiëntenzorg): m.mulders@expertisecentrumeuthanasie.nl of één van de medisch managers: medisch.management@expertisecentrumeuthanasie.nl,telefoon 070 82 09 275. Gesprekken vinden plaats op 4 maart 2020.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.