Ambulant Arts

In Nederland is euthanasie bij wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, zijn in heel Nederland werkzaam. In de afgelopen jaren is het aantal ambulante teams hard gegroeid. Inmiddels zetten circa 75 ambulant artsen en 75 ambulant verpleegkundigen zich in voor het werk van Expertisecentrum Euthanasie.

Ten gevolge van aanhoudende groei van het aantal hulpvragen zoeken wij met name artsen in de volgende provincies/regio’s:

  • Regio Den Haag
  • Noord Limburg
  • Zeeland

Ambulant artsen
8-24 uur per week
flexibel in te plannen

Als arts bij Expertisecentrum Euthanasie verleen je kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg.

Hoe wij werken, in het kort

Expertisecentrum Euthanasie werkt binnen de kaders van de euthanasiewet. Artsen, psychiaters en verpleegkundigen die zich inzetten voor Expertisecentrum Euthanasie werken vanuit huis en geven zelf aan wanneer en hoeveel patiënten zij toegewezen willen krijgen. Het gaat daarbij om patiënten die doorgaans in de regio van het huisadres van de medewerker woonachtig zijn. Per patiënt wordt een ambulant team samengesteld, dat bestaat uit een arts en een verpleegkundige van Expertisecentrum Euthanasie. De samenstelling van het team kan per patiënt verschillen. Bij de koppeling van een patiënt aan een arts en verpleegkundige wordt gekeken naar de benodigde specifieke expertise en de beschikbaarheid van de ambulant werkende zorgverlener. Het ambulante team legt visites af aan patiënten om het euthanasieverzoek te bespreken en te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de criteria uit de euthanasiewet. Als blijkt dat de arts aan de criteria van de wet kan voldoen, kan euthanasie worden gegeven.

Wat wij vragen

  • Geldige BIG registratie als arts;
  • Ruime en relevante praktijkervaring;
  • Affiniteit met de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie;
  • Sterke communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en in staat zijn emotioneel belastende gesprekken te voeren;
  • In hoge mate zelfstandig én in teamverband kunnen functioneren;
  • Besluitvaardig, doortastend en initiatiefrijk zijn.

Wat wij bieden

Je komt te werken in een professionele organisatie met een prettige sfeer. De werkzaamheden vinden in jouw regio plaats, evenals de regiobijeenkomsten met bijbehorende intervisie. Daarnaast worden 2 studiedagen per jaar in het midden van het land gepland. Deze studiedagen vinden plaats onder werktijd en accreditatie wordt steeds aangevraagd.

Voordat je bij ons start, volgt eerst een geaccrediteerde meerdaagse starterstraining. We bieden in eerste instantie een 0-urencontract aan voor 9 maanden. Bij wederzijdse tevredenheid kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd volgen, met de afspraak voor een vast aantal uren per week. Wil je meer weten over Expertisecentrum Euthanasie, raadpleeg dan onze website: www.expertisecentrumeuthanasie.nl.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag via de mail: werken@expertisecentrumeuthanasie.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Regiomanager Zuid, Linda Hageman tel. 06-12714762,  Regiomanager Noord-Oost a.i., Kees van Lambalgen tel. 06-20837384 of Regiomanager West, Maaike van Os tel. 06-30917283