Patiëntenstop Expertisecentrum Euthanasie opgeheven

Expertisecentrum Euthanasie neemt weer nieuwe hulpvragen in behandeling. Omdat de capaciteit van het expertisecentrum beperkt is moeten patiënten rekening houden met langere wachttijden.

Zorgvuldig
Het aantal beschikbare ambulante artsen en verpleegkundigen is twintig procent minder dan vóór de coronacrisis. “Fors minder dus”, zegt Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie. “Een deel van onze medewerkers is zelf kwetsbaar. Anderen werken ook elders in de gezondheidszorg en moeten nu de prioriteit leggen in de directe coronazorg en/of bij het opstarten van de reguliere zorg. Het expertisecentrum doet er alles aan om het te beperken, maar de wachttijd is momenteel langer dan wenselijk. Onze artsen en verpleegkundigen moeten zorgvuldig en zorgzaam te werk gaan, zoals altijd, euthanasiezorg vereist tijd en aandacht voor iedere patiënt en elk dossier.”

Psychiaters
Het aantal beschikbare psychiaters is door de coronacrisis gehalveerd: er zijn nu nog slechts vier psychiaters actief voor het expertisecentrum. Pleiter: “Wij hebben al jaren zorgen over de lange wachtlijst voor hulpvragen op basis van psychiatrie. Dit probleem is door de coronacrisis verdubbeld. Er staan nu ruim honderd patiënten op de wachtlijst voor een onderzoek door een ambulant psychiater.” Expertisecentrum Euthanasie heeft vacatures voor psychiaters (ambulant, 8 tot 24 uur per week) in alle regio’s.

Bereikbaarheid
De telefonische bereikbaarheid van Expertisecentrum Euthanasie blijft vooralsnog beperkt tot de ochtenden, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, zodat de medewerkers op het kantoor in Den Haag zich ’s middags volledig kunnen focussen op het verwerken en beoordelen van dossiers en het zoeken naar ambulante teams voor patiënten. “Wij verzoeken hulpvragers ons alleen te bellen, als het echt niet anders kan”, zegt Pleiter. Voor intercollegiaal overleg en/of (huis)artsen die begeleiding bij een euthanasietraject willen blijft het expertisecentrum op werkdagen bereikbaar van 08:00 uur ’s ochtends tot 20:00 uur ’s avonds.

Onvermijdelijk
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd de hulpverlening van Expertisecentrum Euthanasie op 17 maart 2020 nagenoeg stopgezet. Behalve een patiëntenstop werd de hulpverlening aan patiënten die zich vóór de coronacrisis hadden aangemeld beperkt tot de meest urgente casuïstiek, waaronder patiënten waaraan de euthanasie al was toegezegd. In de periode 17 maart – 11 mei is 90 keer euthanasie verleend; 35 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beperken van de euthanasiezorg was onvermijdelijk en pijnlijk, benadrukt Pleiter. “Mensen helpen, met name patiënten die zich in uiterste nood tot ons wenden, zit in het DNA van de medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie.” Toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen van de regering langere tijd zouden gaan duren, moest de reguliere gezondheidszorg in Nederland weer worden opgepakt. Hierbij hoorde ook een verantwoorde herstart van de hulpverlening van Expertisecentrum Euthanasie.