Euthanasie in de praktijk – online (geannuleerd)

Euthanasie in de praktijk – online (geannuleerd) - Online
(basismodule)

Locatie

Datum
9 juni 2022
Tijd
17:00 - 21:00 uur
Docent
Nog niet bekend
Consulent
Nog niet bekend
Aantal deelnemers
12
Accreditatie punten
3
Kosten
€ 100

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere arts hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat u om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden?

De online nascholing euthanasie in de praktijk richt zich op artsen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met euthanasie. We bieden u in één dagdeel inzicht en praktijkkennis, zodat u zelf euthanasievragen kunt aannemen, beoordelen en, als dat van toepassing is, uitvoeren.

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Tijdens de nascholing Euthanasie in de praktijk bespreken we uitvoerig elk beslismoment in het euthanasietraject. We maken gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. Verder komen praktische zaken en formulieren aan bod waarmee een arts te maken krijgt bij een euthanasieverzoek. Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij euthanasie helemaal actueel. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om een euthanasiewens van uw patiënt te onderzoeken en eventueel uit te voeren.

Deelname en kosten
Deelname aan de module euthanasie in de praktijk is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers per nascholing: 4-12.

In onze agenda ziet u waar en wanneer deze module wordt gegeven. U kunt zich online inschrijven. Plaatsing gaat op volgorde van inschrijving. Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, krijgen degenen die zich het eerst hebben aangemeld voorrang. Bij onvoldoende aanmeldingen, wordt de nascholing geannuleerd.

Accreditatie
Voor deze  scholing zijn onder ABAN 3 accreditatiepunten aangevraagd.

Inschrijven nascholingsdag