Hoge Raad bevestigt werkwijze Expertisecentrum Euthanasie

De uitspraak van de Hoge Raad inzake ‘Euthanasie bij vergevorderde dementie’ is een bevestiging van de manier waarop Expertisecentrum Euthanasie de Euthanasiewet interpreteert: het is mogelijk om mensen op basis van een schriftelijke wilsverklaring te helpen. In 2019 verleende het expertisecentrum twee keer euthanasie aan wilsonbekwame diep demente patiënten, beide door de toetsingscommissies als zorgvuldig beoordeeld. “De uitspraak van de Hoge Raad betekent een stap vooruit voor mensen met de diagnose dementie en een euthanasiewens”, zegt Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie. “Euthanasie bij wilsonbekwaamheid blijft een complex traject waarbij uiterste behoedzaamheid is geboden, maar met deze uitspraak hoeven artsen minder schroom te hebben: met een zorgvuldige werkwijze kun je diep demente mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden wel degelijk helpen.”
In de toelichting bij het arrest pleit de Hoge Raad voor een terughoudender opstelling van het OM: ‘In een mogelijk geval van onzorgvuldigheid in het kader van levensbeëindiging op verzoek is strafvervolging niet steeds de meest aangewezen reactie’. Pleiter. “In feite zegt de Hoge Raad: ‘Euthanasie hoort niet in het strafrecht thuis; laat het oordeel over het medisch handelen aan de medische professionals uit de toetsingscommissies en het tuchtcollege over’. Dat is goed nieuws voor artsen. De rechtsvervolging van de specialist ouderengeneeskunde (waar deze cassatie in het belang der wet het gevolg van was) zorgde voor onrust en meer terughoudendheid om euthanasie te verlenen.”
Artsen en verpleegkundigen van Expertisecentrum Euthanasie hebben de uitspraak van de Hoge Raad vandaag in spanning afgewacht. Het arrest is belangrijk voor de euthanasiepraktijk in Nederland.

Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:712