Het overlijden van Noa Pothoven / Death of Noa Pothoven

Toen dit nieuwsbericht geplaatst werd was de Levenseindekliniek nog de naam voor wat nu Expertisecentrum Euthanasie is.

De Levenseindekliniek wordt vanuit de hele wereld benaderd voor een reactie op het overlijden van de zeventienjarige Noa Pothoven. Vanwege privacyregels kunnen wij hier echter geen mededelingen over doen.

Om een einde te maken aan onjuiste berichtgeving (in met name buitenlandse media) omtrent haar overlijden verwijzen wij naar de verklaring die vrienden van Noa vanmiddag naar buiten hebben gebracht: Noa Pothoven is niet overleden door euthanasie. Om haar lijden te stoppen, is ze opgehouden met eten en drinken.

De Levenseindekliniek houdt zich uitsluitend bezig met euthanasie en doet dat nadrukkelijk binnen wettelijke kaders.

In English

De Levenseindekliniek is approached from all over the world for a reaction to the death of seventeen-year-old Noa Pothoven. However, due to privacy rules, we cannot make any statements about this.

To put an end to incorrect reporting (in foreign media in particular) about her death, we refer to the statement made by friends of Noa this afternoon: Noa Pothoven did not die of euthanasia. To stop her suffering, she has stopped eating and drinking.
De Levenseindekliniek deals exclusively with euthanasia and does so explicitly within the Dutch legal framework.