Expertisecentrum Euthanasie zoekt nieuwe bestuurder/directeur

Onze bestuurder, Steven Pleiter, heeft besloten om eind 2020 te stoppen met werken. Hij gaat met pensioen. Daarmee verliezen wij een bestuurder die met hart en ziel Expertisecentrum Euthanasie heeft opgericht en uitgebouwd. Om er voor te zorgen dat zijn goede werk wordt voortgezet, is onder leiding van de Raad van Toezicht inmiddels gestart met de werving van een opvolger. De volledige vacaturetekst is hier vinden.