Expertisecentrum Euthanasie start patiëntenzorg gefaseerd op

In verband met de coronacrisis moesten wij onze euthanasiezorg op 17 maart nagenoeg stopzetten. Vanaf deze week (week 18) starten wij de hulpverlening gefaseerd weer op. Onze patiënten moeten rekening houden met een langere wachttijd. Deze wachttijd laat zich niet exact in tijdsduur voorspellen. Wij doen wat we kunnen, voor iedere patiënt.

Het stopzetten van onze zorg was onvermijdelijk in het licht van de maatregelen die door de overheid werden opgelegd. Dat was een moeilijk besluit. Mensen helpen, met name patiënten die zich in uiterste nood tot ons wenden, zit in het DNA van artsen en verpleegkundigen van Expertisecentrum Euthanasie. Nu duidelijk is geworden dat de coronamaatregelen langere tijd gaan duren, wordt in Nederland de reguliere zorg in ziekenhuizen weer opgepakt. Ook een verantwoorde herstart van onze euthanasiezorg hoort daarbij.

Lagere capaciteit
Een groot deel van de artsen en verpleegkundigen van Expertisecentrum Euthanasie behoort zelf tot de kwetsbare groep of is momenteel hard nodig in de zorg in het ziekenhuis of in – bijvoorbeeld – de huisartsenpraktijk. Dit betekent dat wij met fors minder zorgverleners onze zorg moeten oppakken. Vanwege deze lagere capaciteit dan we normaal gewend zijn, kunnen we niet anders dan de zorg gefaseerd opstarten.
In eerste instantie richten wij ons op de behandeling van hulpvragen die vóór 17 maart bij ons binnenkwamen. Op dit moment wachten in totaal bijna 200 patiënten op een eerste bezoek van één van onze teams en het zal dan ook enige tijd duren voordat we weer nieuwe hulpvragen in behandeling kunnen nemen. Voor alle nieuwe aanmeldingen blijven wij daarom vooralsnog gesloten. Zodra we voldoende capaciteit hebben om ook deze zorg te herstarten, zullen we dat doen. Zorgvuldig en zorgzaam.

Contact en informatie
Wij willen mensen die van plan zijn een aanmelding te doen oproepen om in deze fase geen contact met ons op te nemen en te wachten tot een bericht volgt dat wij weer open zijn voor nieuwe aanmeldingen. Hoe meer wij ons nu kunnen richten op de reeds binnengekomen hulpvragen, des te eerder wij weer open kunnen gaan voor nieuwe patiënten.
De hulpvragen die wij tot 17 maart ontvingen worden vanaf deze week dus weer opgepakt. De patiënten die dit betreft zullen we over belangrijke besluiten omtrent hun aanmelding informeren zodra dat kan. Ook op hen doen we een beroep om alleen als het echt niet anders kan zelf contact met ons te zoeken.

Ingrijpend
Het is ingrijpend om de toegang voor nieuwe patiënten nog langer te moeten uitstellen. Elke dag dat patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en een euthanasiewens hebben niet bij ons terecht kunnen, is er één te veel. Dat realiseren wij ons zeer en voelen we elke dag. Wij vragen ieders begrip en vertrouwen voor de positie waarin wij nu verkeren. Met vereende krachten werken wij zeven dagen per week met al onze zorgverleners en kantoormedewerkers aan een situatie die het volledig herstarten van onze patiëntenzorg mogelijk maakt. Een termijn waarop dit kan is nu nog niet te noemen, daar willen wij eerlijk in zijn. U mag erop rekenen dat wij geen dag langer zullen wachten dan strikt noodzakelijk is.
Via deze website blijven wij communiceren over de stand van zaken.