Even mailen met…Jan Bollen

Anesthesioloog in opleiding Jan Bollen studeerde rechten en geneeskunde. Voor zijn promotie deed hij onderzoek naar orgaandonatie bij euthanasieverzoeken.

“Jaarlijks overlijden patiënten die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Dit mag uiteraard nooit reden zijn om mensen in een euthanasietraject te motiveren om organen te doneren. De huidige richtlijn ‘Orgaandonatie na euthanasie’ stelt dat patiënten bij voorkeur zelf met de vraag komen. Als iemand het graag wil, dan moet het zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Je kunt echter pas een weloverwogen keuze maken als je überhaupt weet dat de mogelijkheid bestaat. Het is zinvol om patiënten die voor donatie in aanmerking komen zo te informeren dat zij zich niet onder druk gezet voelen. Hiervoor wordt een neutrale folder ontwikkeld. De richtlijn laat patiënten met psychisch lijden buiten beschouwing, terwijl er bij 1 op de 5 mensen die sinds 2012 kozen om na hun euthanasie organen te doneren sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden – op een totaal van intussen meer dan 60 patiënten. Euthanasie bij psychisch lijden ligt gevoelig; ziekenhuizen vinden het moeilijker om eraan mee te werken. Het is ook moeilijk om in te schatten of iemand kiest voor euthanasie omdat je dan ook je organen kan doneren. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar orgaandonatie bij deze specifieke patiëntengroep en hoe belastend het voor het ziekenhuispersoneel is. De euthanasie moet immers in het ziekenhuis plaatsvinden. De resultaten worden hopelijk meegenomen in een nieuwe richtlijn.”