Even bellen met…Willie Swildens

Oud-Kamerlid Willie Swildens stond aan de wieg van de Euthanasiewetgeving. Ze was voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) in de regio Noord-Holland en coördinerend voorzitter van de toetsingscommissies.

“In 2011 werd voor het eerst euthanasie verleend aan een diep demente, wilsonbekwame patiënt op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Sindsdien is dit zo’n vijftien keer voorgekomen. De wet biedt uitdrukkelijk die mogelijkheid, mits de arts de overtuiging heeft dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is, de patiënt dus wilsbekwaam was toen hij de wilsverklaring opstelde én dat er sprake is van ondraaglijk lijden, als door de patiënt in zijn verklaring aangegeven.

Euthanasie bij dementie is ingewikkeld, met name in de periode tussen het 5-voor-12- moment en de fase dat de patiënt zó volledig wilsonbekwaam en diep dement is dat hij zijn bedoeling niet meer duidelijk kan maken. Tijdens deze ‘tussenfase’ nemen ziektebesef en wilsbekwaamheid verder af. Als de patiënt, hoe gebrekkig ook communicerend, aangeeft zich te verzetten bedenken artsen zich echt wel twee keer voordat ze euthanasie verlenen. Zo had de wetgever het destijds ook voor ogen.

De wet blijkt naar tevredenheid te functioneren. Artsen hebben er vertrouwen in. Dat blijkt ook uit de grote meldingsbereidheid. We hebben een uiterst zorgvuldige en transparante euthanasiepraktijk. Dat vind ik een grote verworvenheid.”