X

Voorlichting aan de patiënt 

De arts dient de patiënt te hebben voorgelicht over zijn situatie en zijn vooruitzichten. Van het weloverwogen verzoek kan alleen sprake zijn als de patiënt goed op de hoogte is van zijn gezondheidssituatie (ziekte, diagnose, prognose en behandelmogelijkheden). Beoordeeld wordt of de arts de patiënt voldoende heeft voorgelicht en op welke wijze. De arts mag niet zomaar aannemen dat de patiënt voldoende geïnformeerd is en de informatie heeft begrepen. Vooral in situaties waarbij de arts onverwachts geconfronteerd wordt met een euthanasieverzoek, zal de arts zich ervan moeten vergewissen dat de patiënt op de hoogte is van alle relevante informatie. 

 

De wettelijke zorgvuldigheidscriteria houden in dat de arts:

  • de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt lees verder
  • de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt lees verder
  • de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens vooruitzichten lees verder
  • met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was lees verder
  • ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de bovengenoemde zorgvuldigheidseisen lees verder
  • de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd. lees verder