Dossieronderzoek psychiatrisch patiënten Levenseindekliniek (2012 – 2018)

Toen dit nieuwsbericht geplaatst werd was de Levenseindekliniek nog de naam voor wat nu Expertisecentrum Euthanasie is.
Sinds de start van de Levenseindekliniek hebben zich veel mensen met psychiatrische problemen aangemeld met een verzoek voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. De Levenseindekliniek en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen graag meer inzicht krijgen in de achtergrond van deze verzoeken.

Gaat het om een man of vrouw, welke leeftijdscategorie en in welke provincie woont de hulpvrager? Waarom kan hij of zij niet bij de eigen huisarts en/of behandelaar terecht? Hoe lang is de ziektegeschiedenis? Om welke diagnose gaat het? Om antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen worden gegevens uit het elektronisch patiëntendossier ingevoerd in een anonieme database.

Behalve antwoorden op bovenstaande vragen worden gegevens verzameld over het traject na aanmelding bij de Levenseindekliniek. Welke diagnose werd er bij aanmelding gesteld, bijvoorbeeld. Is de diagnose tijdens het traject veranderd? Is het euthanasieverzoek of verzoek om hulp bij zelfdoding ingewilligd? Medewerkers van de Levenseindekliniek zullen met behulp van bovenstaande gegevens een rapport opstellen voor het ministerie van VWS. Op basis van dit rapport worden artikelen gepubliceerd. Vanzelfsprekend wordt de privacy van patiënten gewaarborgd in dit onderzoek: alle gegevens worden anoniem verwerkt en er zullen geen gegevens herleidbaar zijn tot een individu.

Gaat dit onderzoek over u en heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens verwerkt worden? Uw bezwaar kunt u kenbaar maken via onderzoek@levenseindekliniek.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook meer informatie over dit onderzoek opvragen.

Namens het onderzoeksteam van de Levenseindekliniek:
Pieternel Kölling (psychiater) en Monique Kammeraat (verpleegkundige)