Consulent centraal in promotiefilm

Dankzij de steun van de vrienden is een film gemaakt over de consulent euthanasie. Artsen vertellen over hun ervaringen met consulenten van Expertisecentrum Euthanasie. Op die manier wil het expertisecentrum artsen motiveren om euthanasieverzoeken van hun patiënten zelf op te pakken. De begeleiding van een consulent kan hen daarbij helpen.

Euthanasie hoort in de eerste plaats thuis bij de eigen (huis)arts. Toch sturen veel artsen patiënten door naar Expertisecentrum Euthanasie. Bij navraag blijkt dat gebrek aan ervaring en twijfel over de wettelijke zorgvuldigheidseisen belangrijke redenen zijn om een verzoek niet zelf op te pakken.

Niet alleen

“Artsen werken veelal zelfstandig en een euthanasietraject is intensief, ingewikkeld en emotioneel belastend”, zegt Petra Smaal, manager Consultatie & Opleiding bij Expertisecentrum Euthanasie. “Met advies, praktische hulp en/of emotionele steun van onze consulenten staan artsen er niet alleen voor.” Soms is een arts geholpen met informatie of telefonisch advies. Soms loopt de consulent het hele traject met de arts mee. Net waar zijn of haar behoefte ligt.

Indringend

In de film vertelt huisarts Caroline Groffen dat ze zelf al meerder keren euthanasie had verleend toen ze vorig jaar contact op nam met Expertisecentrum Euthanasie voor begeleiding. “Ik kreeg een verzoek van een mevrouw met dementie, dat vond ik heel moeilijk. Ik vond het heel prettig om samen met de consulent de patiënt te spreken en het lijden inzichtelijker te krijgen.”

Ook psychiater Julian Garcia vertelt indringend over de impact van de begeleiding. “Dat er iemand bij betrokken was die wel goed weet hoe het in elkaar steekt, zorgde ervoor dat zowel de patiënt als ik er vertrouwen in hadden dat het goed zou komen. Het heeft enorm veel rust gegeven aan mijn patiënt. Het traject heeft een enorme positieve impact gehad op het leven van de nabestaanden van mijn patiënt. En het heeft mij iets opgeleverd wat ik in de geneeskunde niet eerder had meegemaakt.”

Uitzondering

Garcia is één van de weinige psychiaters die zich heeft laten bijstaan door een consulent euthanasie van het expertisecentrum. Smaal: “Er zijn nog te weinig psychiaters die euthanasietrajecten aandurven. Ze zien euthanasie vaak niet als een behandeloptie.

In 2018 ontving Expertisecentrum Euthanasie in totaal 2.564 euthanasieverzoeken; zevenentwintig procent hiervan betrof psychiatrie. Euthanasie bij psychiatrie is uiterst complex. Maar hoe mooi is het als de psychiater die zijn patiënt al jaren begeleidt hem ook tijdens dit traject kan bijstaan? Ik hoop dat een jongere generatie psychiaters, zoals Garcia, zich meer openstelt. Vaak is het gesprek aangaan met de patiënt al voldoende. Maar zelfs dat blijkt in de praktijk heel moeilijk. De dood is nog een taboe in de psychiatrie.”

Hot topic

De consulenten euthanasie begeleidden in 2018 honderdzeventien artsen tijdens het euthanasietraject van hun patiënt. De begeleiding van de consulenten is gratis, mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Verreweg de meeste artsen die om begeleiding vragen zijn huisartsen.

“Veel vragen gaan over euthanasie bij dementie”, zegt Smaal. “Hoe stel je de ondraaglijkheid vast? Hoe bewaak ik het juiste moment voor euthanasie? Kan ik mijn patiënt nog helpen als hij wilsonbekwaam is? Euthanasie bij dementie is een hot topic. We verwachten de komende jaren, gelet op de vergrijzing, meer hulpvragen van artsen over dit onderwerp.”