X

U kunt zich online inschrijven voor de nascholingen van het Expertisecentrum Euthanasie. Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, sturen wij u per mail een bevestiging met daarin aanvullende informatie. 

Wacht niet te lang met inschrijven: per keer kunnen maximaal 12 mensen aan de nascholing deelnemen. Plaatsing gaat op volgorde van inschrijving. Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, dan krijgen degenen die zich het eerst hebben aangemeld voorrang. Bij onvoldoende aanmeldingen, wordt de nascholing geannuleerd. Ook wordt er een warme maaltijd aangeboden. In het inschrijfformulier kunt u aangeven of er dieet wensen zijn. 

Voor het volgen van de modules "Euthanasie bij dementie" en "Euthanasie bij psychiatrie" is een basiskennis van euthanasie gewenst.

De nascholing is uitsluitend bedoeld voor artsen.