X

"Euthanasie in de praktijk" (Basismodule) eigen bijdrage € 100


Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere arts hier regelmatig mee te maken. Hoe ga je om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden?

Vanuit de Levenseindekliniek biedt het Expertisecentrum Euthanasie de nascholing Euthanasie in de praktijk aan, zodat een arts goed voorbereid met een vraag om euthanasie kan omgaan.

De basistraining Euthanasie in de praktijk richt zich op artsen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met euthanasie. Wij bieden u in één dagdeel inzicht en praktijkkennis, zodat u zelf euthanasievragen kunt aannemen, beoordelen en, als dat van toepassing is, uitvoeren.

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Tijdens de nascholing Euthanasie in de praktijk bespreken we uitvoerig elk beslismoment in het euthanasietraject. We maken gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. Verder komen praktische zaken en formulieren aan bod waarmee een arts te maken krijgt bij een euthanasieverzoek. Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij euthanasie helemaal actueel. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om een euthanasiewens van uw patiënt te onderzoeken en eventueel uit te voeren.


In het geval van onvoldoende inschrijvingen op deze locatie, kan er in overleg gekozen worden om uit te wijken naar Eindhoven.


Informatie
  • Docent: Rik Haarmans
  • Consulent Euthanasie: Cisca Peters
  • Start: donderdag 12 december om 15:30 tot 20:00 uur.
  • Kosten: € 100 per deelnemer
  • Voor deze cursus zijn 4 accreditatiepunten toegekend
  • Maximaal aantal deelnemers: 12 deelnemers
  • Locatie: Golden Tulip Keyser Breda