X

Achtergrond Expertisecentrum euthanasie

De Levenseindekliniek is in 2012 opgericht met als doel onderzoek te doen naar de euthanasiewens van die mensen die daarmee geen gehoor vinden bij hun behandelend arts. Iemand die ondraaglijk lijdt en daarmee tot een stervenswens komt, doet een uitermate indringend verzoek dat nooit genegeerd mag worden.

Euthanasie is een belangrijk, maar ook beladen onderwerp. Iemand die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt kan een arts vragen om zijn leven te beëindigen. Euthanasie moet zeer zorgvuldig toegepast worden. De arts heeft vaak een langdurige en persoonlijke relatie met zijn patiënt. Dat maakt de euthanasie voor een professional ook nog eens emotioneel. Toch is het belangrijk dat patiënten zoveel mogelijk bij hun eigen arts terecht kunnen. Die kent hen, en uiteindelijk is het voor de patiënt veel prettiger als ze dat laatste eindje niet plotseling met een nieuwe arts moeten doormaken. 

De Levenseindekliniek heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met wat blijkt met name complexere euthanasievragen te zijn. Het blijkt dat artsen terugschrikken voor euthanasieverzoeken van mensen die lijden aan een ziekte, maar daar niet op afzienbare tijd aan zullen overlijden. Voorbeelden zijn patiënten met dementie, en somatische aandoeningen (CVA, ernstig longlijden, pijnsyndromen) of een psychiatrische aandoening. Vaak is het zo dat de behandelend arts niet op een verzoek in kan of durft te gaan omdat hij daarmee onvoldoende ervaring heeft of omdat hij nog helemaal geen ervaring heeft met euthanasie. Hij weet niet exact wat binnen de wettelijke kaders wel en niet kan. 

Vanaf 2014 is de stichting Levenseindekliniek actief aan het onderzoeken hoe die opgebouwde expertise ingezet kan worden om artsen te voorzien van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf reguliere euthanasievragen aan te kunnen nemen, te beoordelen en waar relevant uit te kunnen voeren. De Levenseindekliniek constateerde namelijk, zoals hierboven beschreven, dat in een groot aantal gevallen de weigering van huisartsen om in te gaan op een euthanasievraag vooral gebaseerd is op gebrek aan kennis en ervaring. De oprichting van het expertisecentrum werd hiermee een feit. Het expertisecentrum richt zich niet alleen op het ontwikkelen van nascholingsmodules, maar biedt ook “raad en daad” begeleiding in de vorm van de consulent euthanasie. Het doel blijft gelijk, we streven ernaar dat het euthanasieverzoek bij de eigen arts blijft. Het middel om dat te bereiken is kennis en expertise. 


Bestel het stappenplan