X

Een patiënt vraagt aan zijn (huis)arts om euthanasie. De (huis)arts gaat het gesprek aan en zoekt uit of het verzoek wat hem betreft binnen de zorgvuldigheidseisen van de wet valt. Als de arts bereid is het verzoek in te willigen, vraagt hij een externe onafhankelijke arts (SCEN-arts) om een second opinion. Deze tweede mening is niet bindend, maar wordt over het algemeen wel overgenomen. Als de SCEN-arts instemt, zal de (huis)arts in de meeste gevallen de euthanasie uitvoeren.

Ieder euthanasietraject bestaat uit verschillende fases. De duur van zo’n fase hangt veelal af van de medische grondslag van waaruit het euthanasieverzoek wordt gedaan. De verschillende fases worden als volgt beschreven:


  • Vooronderzoek
  • Onderzoek
  • SCEN
  • Uitvoering
  • Nazorg

Per fase worden belangrijke zaken belicht. Per euthanasieverzoek zal bekeken moeten worden welke aanbevelingen van toepassing zijn, aangezien iedere patiënt uniek is.


Bestel het stappenplan