X

De SCEN-arts

SCEN staat voor Steun en Consultatie Euthanasie Nederland. 

Steun staat voor het geven van informatie en advies over euthanasie en de procedure, juridische, ethische en communicatieve aspecten en de medisch-technische uitvoering. Dit betreft meestal een eenmalig contact, het is niet de bedoeling dat de SCEN-arts langdurige begeleiding geeft tijdens het proces voorafgaand aan de uitvoering van euthanasie. 

Consultatie: SCEN-artsen zijn ook beschikbaar om als tweede arts een onafhankelijk advies aan de behandelend arts te geven bij een euthanasieverzoek. Deze formele consultatie is een wettelijke vereiste: de arts die voornemens is een euthanasie uit te voeren of hulp bij zelfdoding te verlenen, moet volgens de euthanasiewet een tweede arts om een onafhankelijk advies vragen.

De SCEN-arts toetst of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. Het is niet de taak van de consulent om de arts “toestemming” te geven. De arts laat het oordeel van de consulent zwaar wegen, maar is niet verplicht om de mening van de consulent te volgen. Indien de arts het advies van de door hem geraadpleegde consulent niet volgt, zal hij dit moeten motiveren.   

Belangrijke aandachtspunten in deze fase:

Overdracht

Zorg dat de (telefonische) overdracht naar de SCEN-arts duidelijk gemotiveerd wordt. Zorg dat alle documenten overgedragen kunnen worden aan de SCEN-arts: persoonsgegevens, alle relevante specialistenbrieven, informatie uit het medisch journaal, de wilsverklaring indien aanwezig en zo mogelijk een gerichte samenvatting 

Informeer de patiënt

De arts legt uit wat het belang is van het bezoek van de SCEN-arts. De SCEN-arts zal vragen om de patiënt onder vier ogen te spreken (meestal een deel van het gesprek, als bv. ook familie aanwezig is). Dit gebeurt regelmatig. Het belang hiervan is oa. om de vrijwilligheid van de wens te toetsen; uitsluiten dat er sprake is van externe druk. 

Complexe situaties

In complexe situaties, zoals bij dementie kan het nodig zijn dat de SCEN-arts de patiënt meerdere malen bezoekt. Aangezien bij dementie niet kan worden uitgegaan van een enkele momentopname, wordt een patiënt met dementie vaak meerdere malen bezocht door een SCEN-arts om een helder en eerlijk advies te kunnen geven. 


  • Raadplegen collega over deelaspect is geen formele consultatie als bedoeld in de wet
  • Formele consultatie: consulent moet onafhankelijk zijn, ook schijn van niet-onafhankelijk vermijden
  • Uitgangspunt is dat consulent de patiënt ziet en spreekt; als communicatie onmogelijk is, kan alleen ‘zien’ voldoende zijn
  • Onder omstandigheden, met name vanwege tijdsverloop tussen advies van de SCEN-arts en het uitvoeren van de euthanasie, kan het nodig zijn opnieuw de consulent te raadplegen 
  • Arts neemt vóór de uitvoering kennis van het schriftelijk verslag van de consulent en laat diens oordeel zwaar wegen.

(bron: Euthanasiecode 2018)