X

Annemieke Brouwer
Momenteel werk ik al ruim een kwart eeuw in de thuiszorg, als gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Tevens ben ik lid van het medisch-technisch handelen team van de thuiszorg. In deze hoedanigheid heb ik dagelijks te maken met palliatieve zorg, pijnbestrijding en palliatieve sedaties en ook de misstanden hierin. Mensen denken met hun arts afspraken te hebben gemaakt rondom het levenseinde en op het moment suprême staan ze soms in de kou. Ik ben ook docent, onder andere op de opleidingen van het netwerk palliatieve zorg, en consulent palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland van het consultteam palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ook ben ik lid van de Verpleegkundige Adviesraad van de NVVE. In 2012 kwam de Levenseindekliniek op mijn pad: een nieuwe uitdaging die, denk ik, prima bij mij past. Ik ben werkzaam in de ambulante teams en als consulent euthanasie. Het multidisciplinaire aspect van het werken in een team is naar mijn mening noodzakelijk om een goede, constante kwaliteit te kunnen blijven bieden en spreekt mij ook zeer aan. In deze vaak ingewikkelde trajecten is het meer dan wenselijk om met elkaar te kunnen sparren en een klankbord te hebben. Verder vind ik het belangrijk om kennis te kunnen overdragen aan collega’s die zich nog onvoldoende bekwaam achten in de vraagstukken rondom het levenseinde en met name euthanasie.

Ans Duteweert
Ik ben ongeveer veertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg, zowel in het algemeen ziekenhuis als in de psychiatrie, op verschillende doelgroepen en in diverse functies. Dit heeft ertoe geleid dat ik ondertussen veel kennis en ervaring heb als professional, waarbij ik mijn levenservaring altijd, bewust of onbewust, heb ingezet. Sinds eind jaren negentig heb ik een uitdagende en plezierige baan op een opname- en behandelafdeling voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek in Deventer. Daar ben ik als lid van het multidisciplinaire team nauw betrokken bij het tot stand komen van diagnostiek en een heb ik een aansturende en coördinerende rol in het verpleegkundig proces. In mijn werk heb ik veel mensen zien lijden, in de breedste zin van het woord, waarbij ik mij ook vaak onmachtig heb gevoeld en toe ´moest´ kijken hoe mensen soms klem zaten in het leven van alledag en zich genoodzaakt voelden zelf het leven te beëindigen. Zich gehoord voelen bleek vaak een belangrijk item te zijn. Het was dan ook een logische stap om voor de Levenseindekliniek te gaan werken, wat ik sinds de zomer van 2012 met veel plezier doe. Ik voel een grote betrokkenheid en bevlogenheid. Ik werkte eerst als ambulant verpleegkundige en sinds 1 januari 2015 ook voor het Expertisecentrum Euthanasie. Als consulent euthanasie zet ik al mijn kennis en ervaring in om artsen te begeleiden, te adviseren en (praktisch) te ondersteunen op de voor de arts passende wijze. Ik ervaar mijn rol als consulent als een waardevolle en verdiepende aanvulling op mijn werk en heb groot respect en bewondering gekregen voor artsen die in de behandelrelatie met de patiënt het aandurven zelf een (complex) euthanasietraject op te pakken. Door onder andere mijn achtergrond in de psychiatrie begeleid ik ook regelmatig psychiaters. Ik werk voornamelijk in het Noordoosten van Nederland, waarbij ik ook uitstapjes maak naar andere windstreken wanneer mijn specialistische expertise gewenst is. Ik ben er trots op dat ik een bijdrage mag leveren voor de Levenseindekliniek, aan de mensen met een euthanasieverzoek, aan artsen die ondersteuning vragen. Vol bewondering kijk ik naar hetgeen we met elkaar in de afgelopen jaren hebben bereikt. Naast dat het veelal uitdagingen zijn, geeft het onderzoeken van een euthanasieverzoek ook vooral een goed gevoel en voldoening. Een waardig levenseinde, mensen die zich gehoord voelen, de openheid en het vertrouwen die mensen ons schenken, een glimlach die op gezicht verschijnt wanneer het ´mag´, maar ook de samenwerking met collega´s, het vaak buiten de kaders denken, humor en lachen, hard werken en het onderweg zijn naar een ik-weet-niet-wat voor plaats, naar een kwetsbaar mens in bijzondere omstandigheden. Sinds januari 2015 heb ik al veel artsen, psychiaters mogen begeleiden in mijn rol als consulent en in de komende jaren hoop ik mijn kennis en ervaring nog meer uit te mogen dragen en in te zetten voor de nascholing die het Expertisecentrum Euthanasie verzorgt aan artsen op het gebied van euthanasievraagstukken.

Cisca Peters
In 1982 rondde ik mijn opleiding tot algemeen verpleegkundige af, waarna ik lange tijd op de afdeling neurochirurgie werkte . Ik volgde de opleiding voor docent verpleegkunde en heb vanaf 1987 een aantal jaren als docent buiten het Erasmus MC gewerkt. In 1990 ben ik opnieuw fulltime in het Erasmus MC aan het werk gegaan, aanvankelijk op de verpleegafdeling en vanaf 2005 op de polikliniek neurologie, als neuromusculair verpleegkundig consulent. Ik begeleid in het Erasmus MC patiënten die de onbehandelbare spierziekten ALS of PSMA hebben. Hier komt uiteraard ook vaak het gesprek op grenzen van het leven en moeilijke keuzes van wel of niet kiezen voor behandelingen. In 2007 heb ik de hbo-opleiding Theologie afgerond en ben ik naast mijn werk als consulent ook geestelijk verzorger geworden. Momenteel werk ik op de polikliniek neurologie, voor de Levenseindekliniek en als pastor binnen de vrijzinnige kerken. Mijn deskundigheid ligt vooral in de palliatieve zorg. Ik geef als zelfstandig ondernemer ( www.zinvollezorg.nl) cursussen stervensbegeleiding aan onder meer thuiszorgmedewerkers en verzorg lezingen ‘Als je niet meer beter wordt’ in de vrijzinnige kerken. Als voorganger preek ik op verzoek op zondagen maar ook bij huwelijken en ondersteun ik met veel liefde bij een bijzonder afscheidsritueel of uitvaart. In de palliatieve zorg heb ik vooral ervaring opgedaan in de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen die afscheid nemen van hun ouders of grootouders. Sinds 2014 werk ik voor de Levenseindekliniek en sinds 2016 als consulente euthanasie. Zowel in het Erasmus MC als in mijn rol als consulent, ondersteun ik graag artsen in de communicatie bij slechtnieuwsgesprekken en in het onderzoeken van complexe euthanasie verzoeken.

Dominique Rijnja
Sinds 2014 ben ik eerst als verpleegkundige, later als trainer en consulent euthanasie verbonden aan de Levenseindekliniek. Hoe kan een mens met zoveel passie bezig zijn met het levenseinde? Binnen mijn werk in de psychiatrie zag ik zelfgekozen levenseindes, die niet zelden op eenzame en gruwelijke wijze werden volbracht. Naar mijn mening is het goed dat er een mogelijkheid is om op een waardige manier te kunnen sterven, wanneer het echt niet meer lukt om op een waardige manier te leven. Dan is euthanasie een uitkomst. Mensen die hun levenseindevraag bij dokters voorleggen, stellen zich kwetsbaar op. Deze vraag recht doen is belangrijk, maar dat vraagt tegelijk nogal wat van de dokter die dit verzoek voorgelegd krijgt. Als consulent euthanasie bied ik steun aan de arts die een euthanasieverzoek in eigen praktijk krijgt. Steun bij het onderzoeken óf dit verzoek past binnen de kaders van de wet én binnen de eigen kaders. Want ook dat moet (gaan) matchen. Een luisterend oor, een lastige vraag en hulp bij het beantwoorden daarvan horen daarbij. Als de arts tenslotte het antwoord op de euthanasievraag heeft dat recht doet aan de patiënt én hem- of haarzelf, loop ik tevreden naar buiten.

Ellen Rentema
Als verpleegkundige ben ik de afgelopen 25 jaar vooral werkzaam geweest als indicatieadviseur (toen dat nog een echt vak was), als directeur van een particulier thuiszorgbureau en als coördinator en later hoofd van het Adviescentrum van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Hier heb ik in een werkgroep meegewerkt aan de opstart van de Levenseindekliniek. Ik wilde daarna erg graag betrokken blijven bij de Levenseindekliniek, omdat ik daar weer in het contact met patiënten en artsen actief en praktisch kon bijdragen aan het ‘uit de kou halen’ van mensen die een valide euthanasieverzoek hadden maar geen gehoor kregen. Bij de NVVE heb ik veel wanhopige mensen in een dergelijke situatie gesproken. Sinds 2012 ben ik met veel plezier werkzaam als verpleegkundige in een ambulant team en sinds 2015 als consulent euthanasie. Vanaf het allereerste begin heb ik huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zinvol bij kunnen staan bij hun eerste euthanasie, bij complexe euthanasievragen en bij onvoldoende kennis, bijvoorbeeld alleen al door te wijzen op de Code of Practice of door een advies voor een second opinion. Onlangs ontving ik van een – in euthanasie ervaren- huisarts, die mijn hulp vroeg bij een complexe casus, de volgende reactie: ‘De toetsingscommissie complimenteerde mij met de verslaglegging en begeleiding. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Jij heel hartelijk bedankt voor de ondersteuning’. Daar doe ik het voor! Mijn kennis en ervaring delen als een euthanasieverzoek voor een arts alleen te ingewikkeld wordt. Sparren, richtlijnen, verslaglegging bespreken en een team vormen, dichtbij of zelfs per telefoon en/of mail. Het werkt!

Gerard Baltus
Als verpleegkundige heb ik mij, na een decennium in het ziekenhuis gewerkt te hebben, bekwaamd in de zorgcoördinatie. Vanuit de GGD heb ik eerst voor gezinnen gewerkt met ouder(s) met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Later voor zorgwekkende zorgmijders en in overlastsituaties. In diezelfde periode was ik actief als consulent bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Consulenten van de NVVE informeren en ondersteunen leden over levenseindevraagstukken. Eigen regie, zelfbeschikking en een waardig, vrijwillig levenseinde met respect voor alle betrokkenen is hierbij het leidmotief. Sinds juni 2016 werk ik als coördinator van het adviescentrum van de NVVE. De levenseindeproblematiek is derhalve mijn corebusiness geworden. Vanuit mijn betrokkenheid bij de NVVE ben ik vanaf dag één (01-03-2012) als verpleegkundige werkzaam bij de Levenseindekliniek. De Levenseindekliniek voldoet aan een duidelijke behoefte. Ik ben er trots op hieraan mijn bijdrage te kunnen leveren en ik ben vol bewondering over hetgeen we in de afgelopen jaren bereikt hebben met elkaar. Het is mijns inziens een mooi initiatief van het Expertisecentrum Euthanasie om (huis)artsen de gelegenheid te bieden in een euthanasietraject samen op te trekken met een consulent van de Levenseindekliniek. Het lijkt mij sowieso wenselijk als arts om in een dergelijk traject met iemand in een team te kunnen samenwerken. Als consulenten van het SLK-expertisecentrum zijn wij beschikbaar om u hierin te ondersteunen en te adviseren. Wij passen ons aan uw hulpvraag aan.

Jannie Wijsman
Mijn naam is Jannie Wijsman, ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige en sinds enkele jaren werkzaam bij de Levenseindekliniek in een ambulant team en als consulent bij het Expertisecentrum Euthanasie. Als SPV heb ik jarenlang met veel plezier bij verschillende ambulante GGZ-instellingen gewerkt. Naast mijn werk voor de SLK ben ik werkzaam als freelance HBO-docent en geef ik super- en begeleide intervisie in de eerste- en tweede lijn gezondheidszorg. De functie van consulent zie ik als een aanvulling op mijn huidige werk bij de SLK en het is voor mij een uitdaging om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de vraag van de consultvrager.

Jeannine Salvino
Ik ben sinds 2015 werkzaam als consulent euthanasie. Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige en ik ben al praktisch vanaf het begin bij de Levenseindekliniek betrokken. In de eerste jaren heb ik heel intensief met veel verschillende artsen van de Levenseindekliniek samengewerkt en veel ervaring en kennis opgedaan met het onderzoeken van een euthanasiewens. Alle ervaring die ik de afgelopen jaren bij de Levenseindekliniek heb opgedaan, kan ik nu in coachingstrajecten voor artsen inzetten. Ik kan artsen ondersteunen die bereid zijn een euthanasiewens te onderzoeken, binnen de eigen behandelrelatie met de patiënt. De consulent euthanasie biedt (praktische) ondersteuning, advisering en begeleiding. Ik ontmoet niet alleen artsen die weinig of geen ervaring hebben met euthanasie, maar ook ervaren artsen op dit gebied. Ik ben meest werkzaam in Brabant en Limburg, afhankelijk van waar de vraag is en welke expertise nodig is. Dit werk doet een heel ander appèl op mijn verpleegkundige expertise. Ik heb nu veel meer een coachende rol. Het is de uitdaging om aan de artsen die ons benaderen de juiste vragen te stellen, zodat ik hem of haar het beste met raad en daad bij kan staan. Mijn ondersteuning varieert van een half uur tot twintig uur, net waar de behoefte ligt. De trajecten die ik doe zijn heel gevarieerd. De ene arts geeft na een telefoongesprek van een half uur en het toesturen van informatie aan dat hij verder kan. Een ander vindt een zaak te complex en wil liever dat ik in het traject meeloop. Die mogelijkheid is er. Vanuit mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige, kan ik tevens adviseren als er een euthanasieverzoek is met als grondslag psychisch lijden. Ik pretendeer niet dat ik op alle vragen een antwoord heb, maar ik kan wel putten uit het hele potentieel aan kennis en ervaring binnen de Levenseindekliniek. Regelmatig krijg ik van artsen die ik coach te horen hoezeer zij zich voeden aan mijn manier van gesprekken voeren met de patiënt. Vanuit de Levenseindekliniek zijn wij hier helemaal aan gewend. Het is mooi om zo samen, arts en consulent, de patiënt te kunnen helpen. Dat maakt mijn werk zo dankbaar om te doen.