X

Patiënten met een psychiatrische aandoening

Aandachtspunt:
  • Het verzoek is vrijwillig en weloverwogen
  • Een redelijk alternatief ontbreekt. Er is sprake van uitzichtloosheid.

Bij een euthanasieverzoek, voortkomend uit psychisch lijden, wordt extra behoedzaamheid gevraagd ten aanzien van de zorgvuldigheidscriteria inzake de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek, de uitzichtloosheid van het lijden en de redelijke andere oplossing. 

Belangrijke vragen zijn:

  • Kan de doodswens van de patiënt gezien worden als een vrijwillig, overwogen verzoek of als uiting van zijn ziekte?
  • Is de situatie uitzichtloos? 
  • Zijn er nog redelijke behandelmogelijkheden? 

De arts moet naast de reguliere consulent (SCEN-arts) die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidscriteria, ook een onafhankelijke psychiater raadplegen, ter beoordeling van de wilsbekwaamheid ter zake van het verzoek en de uitzichtloosheid van het lijden van de patiënt.  

De NVvP richtlijn schrijft voor:
- SCEN-psychiater inschakelen indien u zelf geen psychiater bent
- SCEN-arts inschakelen indien u zelf psychiater bent

 

Stichting Euthanasie in de psychiatrie (SEP):
De Stichting Euthanasie in de psychiatrie (SEP) werd opgericht op 20 april 2010 en heeft volgens artikel 2 als doel: “Het bevorderen van de mogelijkheid tot een menswaardig sterven bij ondraaglijk lijden als psychiatrisch patiënt en het bespreekbaar maken en begeleiden waar mogelijk van een doodswens, en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
De aandachtspunten van de stichting zijn:

  • Het stimuleren van de deskundigheidsbevordering over euthanasie in de psychiatrie bij artsen en verpleegkundigen, o.a. door de inbreng van ervaringsdeskundigheid bij cursussen, seminars, congressen, e.d.;
  • Ervaringsdeskundigheid inbrengen bij de tot stand koming of herziening van de regelgeving en richtlijnen die te maken hebben met euthanasie en in het bijzonder met betrekking tot psychiatrische patiënten;
  • Het onderhouden van een landelijk netwerk van personen en organisaties op het gebied van psychiatrie en/of euthanasie;
  • Het bieden van een luisterend oor aan psychiatrische patiënten en hun vrienden/verwanten, die bij hun behandelaars geen of te weinig aandacht vinden voor hun problemen met het leven en hen doorverwijzen naar instanties die hen behulpzaam kunnen zijn;
  • Het geven van informatie aan leerlingen, studenten die zich voor hun studie of anderszins willen verdiepen in de problematiek van euthanasie in de psychiatrie.