X

Minderjarige patiënten 

 
Aandachtspunt:
  • Wilsbekwaamheid
  • Leeftijd

De euthanasiewet is van toepassing op het uitvoeren van euthanasie bij personen van 12 jaar en ouder, al komen meldingen van euthanasie bij minderjarigen weinig voor. De aanvullende eisen die gesteld zijn: In het geval van een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar, is naast het verzoek van de patiënt, ook de instemming van diens ouders of voogd vereist In het geval van een minderjarige van 16 of 17 jaar is vereist dat de ouders of voogd worden betrokken bij de besluitvorming. Hun instemming is niet vereist.
Bij het beoordelen van een euthanasieverzoek van een minderjarige, zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de wilsbekwaamheid van de patiënt. 

Er wordt gepleit voor het wettelijk toestaan van euthanasie bij kinderen jonger dan 12 jaar. Op dit moment is dat in principe verboden omdat kinderen onder de 12 jaar worden beschouwd als wilsonbekwaam.

Het Universitair Medische Centrum Groningen heeft in 2004 het Gronings protocol opgesteld voor levens-beëindiging bij pasgeborenen (<1 jaar) in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het protocol geeft richtlijnen en criteria waarmee artsen "levensbeëindiging van pasgeborenen" kunnen uitvoeren in geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, zonder gevaar van strafvervolging. Het woord euthanasie wordt vermeden, omdat de Nederlandse euthanasiewetgeving alleen van toepassing is als iemand zelf om euthanasie vraagt.