X

De euthanasiewet bij complexe euthanasie

Hoewel "complex" moeilijk te definieren is, zijn het over het algemeen euthanasieverzoeken waarbij de zorgvuldigheidscriteria extra aandacht verdienen. Denk daarbij aan dementie, psychiatrie, jonge leeftijd en voltooid leven. 

In geval van twijfel kunt u voor advies of overleg contact opnemen met een SCEN-arts. Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij de consulent euthanasie.